معرفی کتابهای دی ماه 96

ساخت وبلاگ
چکیده : رديفعنوانمولفناشر1جوان‌ترینرهبرنادرهعزیزینیکمرکزاسنادانقلاباسلامی2عاشقیبهسبکونگوگمحمدرضاشرفیخبوشانشه... با عنوان : معرفی کتابهای دی ماه 96 بخوانید :

رديف

عنوان

مولف

ناشر

1

جوان‌ترینرهبر

نادرهعزیزینیک

مرکزاسنادانقلاباسلامی

2

عاشقیبهسبکونگوگ

محمدرضاشرفیخبوشان

شهرستانادب

3

آمادگیبرابرزلزله

-

مدرسه

4

غروبخورشیددرسامرا :
زندگی‌نامه‌یامامحسنعسگری (ع)

محمدرضابایرامی

مدرسه

5

روزیکهمدادشمعی‌هابهخانهبرگشتند

درودیوالت
مترجم:محبوبهنجفخانی

زعفران

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 20 بهمن 1396 ساعت: 15:13